Geschiedenis van onze Gilde

Het vele opzoekingwerk leerde ons wat volgt en verdere wetenswaardigheden uit het gildebestaan werd regelmatig aangevuld. De feitelijke schuttersgilde kende volgens de overlevering haar oorsprong in 1935. Het was onder…