Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement             Gildejaar 2020-2021

1. Iedere schieting begint stipt om 18.30u. De voorlaatste ronde is ± 21.30 u.

2. Het lidgeld: is 25 Euro, verzekering inbegrepen. Het lidgeld dient betaald vóór 1 november van het nieuwe competitiejaar. De inleg per schieting is 5 Euro, pijlenraper inbegrepen.

3. De Koningschieting heeft plaats de derde schieting van het competitiejaar. Deze wordt ingezet door de uittredende Koning (-in), bij afwezigheid begint de hoofdman. De uittredende koning (-in) heeft één schot voor. Wanneer hij met dit schot de hoofdvogel afschiet verlengt hij zijn titel. Indien hij faalt, gaat de schieting verder over drie ronden. Na de derde ronde is het iedere ronde uit. Indien meerdere schutters de hoofdvogel treffen, ongeacht het aantal keer, kampen deze dan iedere ronde uit voor de titel. De Koning(-in) ontvangt als prijs: Ereschaal + 50 Euro; Baljuwprijs: (max.2): elk 12 Euro. Nieuwe leden kunnen zich geen Koning (-in) of Baljuw schieten in hun eerste jaar als lid.

4. De Koning (-in) en de Keizer zijn eerste jaar gunnen een schieting alleen.

5. Als, er bij de Koningschieting twee baljuws zijn gunnen zij samen een schieting. Indien er maar één baljuw is beperkt het zich tot Tournée generale.

6.  Het peloton van de Koning (-in) begint het kampioenschap, daarna schuift wekelijks het volgende peloton als eerste.

7. Vóór de schieting mag er niet geoefend worden voor de veiligheid.

8. Op de wip is er een gaai “Dikkop” genaamd en heeft voor de prijsgever (s) de punten- en geldwaarde van een top Wanneer de prijsgever(-s) de dikkop afgeschoten heeft wordt deze niet meer ingevuld.

9. De confrater die de dikkop afschiet krijgt een punt per prijsgever maar geen geldwaarde.

     Bij  het afschieten van de dikkop wordt wel consumptie aan de prijsgever aanbevolen.

10.Links en Rechts naast iedere Katriengaai is er een speciale gaai zonder geldwaarde, hiervoor is er een afzonderlijk klassement.

11. Voor de Uil is er een afzonderlijk klassement. Het afschieten van de Uil kost 0.5 Euro

12.Na de naturaprijzen worden door de gilde ingevuld: Top van 4 Euro, Zijgaai van 3 Euro, Kallen van 2 Euro en Kleine van 1 Euro.

13. De geldwaarde: een schutter kan slechts één top van 4 Euro schieten (uitgezonderd de prijsgevers 2, Dikkop en Top), volgende top 2 €. Een schutter kan slechts één zijgaai van 3 euro schieten, de volgende zijgaai1 €, Kallen 2 € en kleine gaaien 1 € is onbeperkt.

14. De Puntwaarde: PRIJStop 4 punten, PRIJSzijde 3 punten, Kleine prijsgaaien 1 punt.

      Eerste geldtop 4 punten, tweede en verder 2 punten, eerste zijgaai 3 punten, tweede en verder 1 punt, kallen 2 punten en kleine 1 punt

15. ANDERE (Bijgezette geld of naturaprijzen) krijgen enkel de puntenwaarde: Top 4, Zijvogel 3, Kallen 2, kleine 1, dus geen geldwaarde!

16. Men kan zich een betere rangschikking schieten voor de reguliere naturaprijzen. Voor de ingeleverde gaai ontvangt men de punten en de geldwaarde van de ingeleverde gaai.

17. De wip wordt ingevuld na tien gevallen gaaien bij het begin van volgende ronde, vanaf de voorlaatste ronde wordt niet meer ingevuld.

18. Los geschoten gaaien mogen enkel vastgezet worden bij het invullen van de wip!

19. De afgeschoten gaaien blijven eigendom van de gilde tenzij anders bepaald bij het begin

      van de schieting.

20. Alleen de Hofmeester bijgestaan door de Koning en leden van de Eed zijn gemachtigd de

      wip in te vullen.

21. De te laatkomers schieten op hun beurt in hun peloton!

22. De schutter die niet op zijn beurt aan de wip verschijnt wacht tot de volgende ronde.

23.  Vizier en andere richtmiddelen zijn niet toegelaten.

24. Iedere prijsgever mag genodigden meebrengen die schieten onder zijn verantwoordelijkheid. Deze kunnen evenwel geen van de vijf hoogste naturaprijzen schieten. Schieten zij één van de hoogste vijf dan ontvangen ze eerstvolgende hoogste naturaprijs die nog niet is afgeschoten.

25. Ieder lid van de Gilde is prijsgever en dit volgens de opgestelde kalender.

26. De prijzen gejond door de prijsgevers en die niet afgeschoten zijn, zullen toegekend worden aan de confraters die er geen geschoten hebben. Men begint met het peloton dat de schieting begon.

27 Na de schieting zullen de prijzen uitgestald worden op een “tableau” onder toezicht van de hoofdman of diens vervanger. Deze ziet toe op het correcte verloop van de prijsdeling. De griffier doet de naamafroeping.

28. De prijsgevers kunnen geen naturaprijzen schieten. Zij ontvangen de punten en de geldwaarde van de afgeschoten gaaien. De prijsgever kan één schietbeurt vragen voor de “lekkers”. Hij mag ook bijzondere prijzen toevoegen aan de gewone prijsgaaien in samenspraak met de hoofdman of diens vervanger. Deze worden nooit geplaatst in vervanging van een prijsgaai die nog niet is afgeschoten. Wanneer twee of meerdere schutters moeten kampen voor de toekenning van een speciale prijs, zal dit gebeuren NA de schieting indien niet afgekampt vóór het invullen van de wip. Slechts de winnaar krijgt de prijs en de punten!

29. Ieder jaar zullen de kampioenen op een passende wijze gevierd worden.

30. De prijzen op het einde van het kampioenschap:
– De Puntenkampioen ontvangt 25 € + Ereschaal of beker, de tweede in de punten 20 €,

        de derde in de punten 15 €, de vierde 10 €, de vijfde 5 €.
– De Uilenkampioen ontvangt 20 Euro + Ereschaal of beker, de tweede ontvangt 15 €,

       de derde 10 € en de vierde 5

– De kampioen van de Speciale vogel ontvangt 15 €, de 2° 10 €, de 3° 5 € de vierde 3.

31. Er kunnen geen kampioenschapsprijzen gecumuleerd worden (punten of uil.) De volgorde is kampioen punten, 2°en 3° in de punten, kampioen uilen, kampioen speciale, 4° in de punten, 2° uilen, 2° speciale, vijfde in de punten 3° uilen, 3°speciale

32. Erkentelijkheid voor de prijsgevers wordt verwacht van de schutters gedurende de prijsdeling en bij de ontvangst van hun prijs.

33. De schutter die zijn eerste hoofdvogel weet af te schieten wordt geacht dit te vieren.

34. Gewone leden dienen door het bestuur aanvaard te worden met meerderheid van stemmen.

35. Ieder lid zal bij elke activiteit van de gilde het uniform dragen zoals voorgeschreven: blauwe marine kleurige broek, blauw uniformhemd ontvangen van de gilde, marineblauwe pull met V-halsuitsnijding en logo. Niet in orde is een boete van 1 €

36. Ieder lid van de gilde is verantwoordelijk voor ongevallen door hem veroorzaakt. Hij dient in het bezit te zijn van een geldige familiale verzekering. Een verklaring hiervan dient ondertekend afgegeven aan de griffier vóór deelname aan de competitie!

37. Door hun lidmaatschap onderschrijven zij het statuut en het huishoudelijk reglement en aanvaarden alle beslissingen van den Eed.

38. Het bestuur is gemachtigd, te alle tijde, het huishoudelijk reglement te wijzigen en geschillen te regelen in het belang van de gilde en zijn leden.

      Aldus de leden van de EED op 28 augustus 2020