Leden van de Eed

Hoofdman:René DECOSTER Stadhouder:Olivier Pacqueu Griffier:Dirk LANGERAERT Thesaurier:Bernadette VANDERMAES Deken:Patrick HERPOEL Hofmeester:Omer DEBLAERE Raadslid:David BUDDAERT Beschermheer:Martin VANHOLLEBEKE Sire (Koningin):VANDEPUTTE Nico Baljuw:CALLEBERT Geert Baljuw:SCHOLLIER Willy

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement             Gildejaar 2020-2021 1. Iedere schieting begint stipt om 18.30u. De voorlaatste ronde is ± 21.30 u. 2. Het lidgeld: is 25 Euro, verzekering inbegrepen. Het…

Statuten van onze gilde

 Statuten van de Koninklijke Handbooggilde Ondernemingsnummer: 0478.833.867“  De leden van de Eed,de HH. Blomme Hans, Cattoor Marcel, De Bie Chris, Decoster René, Devos Frans, Slabbinck André en VanBelleghem Rufin van de feitelijke handbooggilde “De Hertenschutters”, in vergadering bijeen op 4 februari 2002,…