Geschiedenis van het boogschieten

Het hoeft geen betoog dat boogschieten één van de oudste kunsten is die de mensheid kent.  De pijl en boog zijn hoogst waarschijnlijk afkomstig uit Azie.  De chinees Hori zou…

Geschiedenis van onze Gilde

Het vele opzoekingwerk leerde ons wat volgt en verdere wetenswaardigheden uit het gildebestaan werd regelmatig aangevuld. De feitelijke schuttersgilde kende volgens de overlevering haar oorsprong in 1935. Het was onder…

Techniek van het boogschieten

De techniek van het boogschieten(zonder vizier) Onder deze rubriek zullen we proberen om de techniek van het boogschieten op liggende wip te verduidelijken. Het doel De liggende wip vormt de…

Leden van de Eed

Hoofdman:René DECOSTER Stadhouder:Olivier Pacqueu Griffier:Dirk LANGERAERT Thesaurier:Bernadette VANDERMAES Deken:Patrick HERPOEL Hofmeester:Omer DEBLAERE Raadslid:David BUDDAERT Beschermheer:Martin VANHOLLEBEKE Sire (Koningin):VANDEPUTTE Nico Baljuw:CALLEBERT Geert Baljuw:SCHOLLIER Willy

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement             Gildejaar 2020-2021 1. Iedere schieting begint stipt om 18.30u. De voorlaatste ronde is ± 21.30 u. 2. Het lidgeld: is 25 Euro, verzekering inbegrepen. Het…

Statuten van onze gilde

 Statuten van de Koninklijke Handbooggilde Ondernemingsnummer: 0478.833.867“  De leden van de Eed,de HH. Blomme Hans, Cattoor Marcel, De Bie Chris, Decoster René, Devos Frans, Slabbinck André en VanBelleghem Rufin van de feitelijke handbooggilde “De Hertenschutters”, in vergadering bijeen op 4 februari 2002,…