Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

1. Iedere schieting begint stipt om 18.30u. De voorlaatste ronde is ± 21.30 u.

2. Het lidgeld: is 25 Euro, verzekering inbegrepen. Het lidgeld dient betaald vóór 1 november van het nieuwe competitiejaar. De inleg per schieting is 5 Euro, pijlenraper inbegrepen.

3. De Koningschieting heeft plaats de derde schieting van het competitiejaar. Deze wordt ingezet door de uittredende Koning (-in), bij afwezigheid begint de hoofdman. De uittredende koning (-in) heeft één schot voor. Wanneer hij met dit schot de hoofdvogel afschiet verlengt hij zijn titel. Indien hij faalt, gaat de schieting verder over drie ronden. Na de derde ronde is het iedere ronde uit. Indien meerdere schutters de hoofdvogel treffen, ongeacht het aantal keer, kampen deze dan iedere ronde uit voor de titel. De Koning(-in) ontvangt als prijs: Ereschaal + 50 Euro; Baljuwprijs: (max.2): elk 12 Euro. Nieuwe leden kunnen zich geen Koning (-in) of Baljuw schieten in hun eerste jaar als lid.

4. De Koning (-in), de Keizer (het eerste jaar) en de lokaalhouder gunnen een schieting alleen.

5. Als er bij de Koningschieting twee baljuws zijn gunnen zij samen een schieting. Indien er maar één Baljuw is beperkt zich dat tot een “tournée generale”.

5. Het peloton van de Koning (-in) begint het kampioenschap, daarna schuift wekelijks het volgende peloton als eerste.

6. Vóór de schieting mag er niet geoefend worden.

7. Op de wip is er een gaai “Dikkop” genaamd en heeft voor de prijsgever (s) de punten- en geldwaarde van een top Wanneer de prijsgever(-s) de dikkop afgeschoten heeft wordt deze niet meer ingevuld.

8. De confrater die de dikkop afschiet krijgt een punt per prijsgever maar geen geldwaarde. Bij het afschieten van de dikkop wordt wel appreciatie voor de prijsgever(-s) aanbevolen!

9. Links en Rechts naast iedere katriengaai is er een speciale gaai waarvoor een afzonderlijk klassement. De winnaar ontvangt 10 Euro, de 2° 7 €, de 3° 5 € en de 4° 3 €. Deze speciale gaai heeft verder geen enkele waarde.

10.  Voor de Uil is er een afzonderlijk klassement. Het afschieten van de Uil kost 0.5 Euro.

11. Na de naturaprijzen worden door de gilde ingevuld: Top van 4 Euro, Zijgaai van 3 Euro, Kallen van 2 Euro en Kleine van 1 Euro.

12. De geldwaarde: een schutter kan slechts één top van 4 Euro schieten (uitgezonderd de prijsgevers 2, Dikkop en Top), volgende top (-en) 2 €. Een schutter kan slechts één zijgaai van 3 euro schieten, de volgende zijgaai(-en) 1 €. Het schieten van Kallen 2 € en Kleine gaaien 1 € is onbeperkt.

13. De Puntwaarde: iedere PRIJSvogel telt voor 1 punt. Eerste geldtop 4 punten, tweede en verder slechts 2 punten.  Eerste geldzijvogel 3 punten, tweede en verder slechts 1 punt. Kallen 2 punten en kleine gaaien 1 punt:

14. ANDERE (Bijgezette geld of naturaprijzen) krijgen enkel de puntenwaarden: Top 4, Zijvogel 3, Kallen 2, kleine 1, dus geen geldwaarde!

15. Men kan zich een betere rangschikking schieten voor de reguliere naturaprijzen. Voor de ingeleverde gaai ontvangt men de punten en de geldwaarde van de ingeleverde gaai.

16. De wip wordt ingevuld na tien gevallen gaaien bij het begin v/d volgende ronde. Vanaf de voorlaatste ronde wordt niet meer ingevuld.

17. Los geschoten gaaien mogen enkel vastgezet worden bij het invullen van de wip!

18. Alleen de Hofmeester bijgestaan door de Koning of leden van de Eed zijn gemachtigd de wip in te vullen.

19. De te laatkomers schieten op hun beurt in hun peloton!

20. De schutter die niet op zijn beurt aan de wip verschijnt wacht tot de volgende ronde.

21. Vizier en andere richtmiddelen zijn niet toegelaten.

22. Iedere prijsgever mag genodigden meebrengen die schieten onder zijn verantwoordelijkheid. Deze kunnen evenwel geen van de vijf hoogste prijzen schieten. Schieten zij één van de hoogste vijf dan ontvangen ze volgende hoogste naturaprijs die niet  is afgeschoten.

23. Genodigden kunnen geen geldprijzen schieten ten laste van de gildekas.

24. De prijzen gejond door de prijsgevers en die niet afgeschoten zijn, zullen toegekend worden aan de confraters die er geen geschoten hebben. Men begint met het peloton dat de schieting begon.

25. Na de schieting zullen de prijzen uitgestald worden op een “tableau” onder toezicht van de hoofdman of diens vervanger. Deze ziet toe op het correcte verloop van de prijsdeling. De griffier doet de naamafroeping.

26. De prijsgevers kunnen geen naturaprijzen schieten. Zij ontvangen de punten en de geldwaarde van de afgeschoten gaaien. De prijsgever kan één schietbeurt vragen voor de “lekkers”. Hij mag ook bijzondere prijzen toevoegen aan de gewone prijsgaaien in samenspraak met de hoofdman of diens vervanger. Deze worden nooit geplaatst in vervanging van een prijsgaai die nog niet is afgeschoten. Wanneer twee of meerdere schutters moeten kampen voor de toekenning van een speciale prijs, zal dit gebeuren NA de schieting indien niet afgekampt vóór het invullen van de wip. Slechts de winnaar krijgt de prijs en de punten!

27. Ieder jaar zullen de kampioenen op een passende wijze gevierd worden.

28. De prijzen op het einde van het kampioenschap:
– De Puntenkampioen ontvangt 25 € + Ereschaal of beker,  de tweede 20 €, de derde 15 €, de vierde 10 €, de vijfde 5
– De Uilenkampioen ontvangt 20 € + Ereschaal of beker, de tweede 15 €, de derde 10 €, de vierde 5 €

– De kampioen v/d Speciale vogel ontvangt 15 €, de 2° 10 €, de 3° 5 € de vierde 3. Deze speciale gaai heeft verder geen enkele waarde

29. Er kunnen geen kampioenschapsprijzen gecumuleerd worden (punten of uil.) De volgorde is kampioen punten, 2°en 3° in de punten, kampioen uilen, kampioen speciale, 4° in de punten, 2° uilen, 2° speciale, vijfde in de punten 3° uilen, 3°speciale

30. Erkentelijkheid voor de prijsgevers wordt verwacht van de schutters gedurende de prijsdeling en bij de ontvangst van hun prijs. 

31. Gewone leden dienen door het bestuur aanvaard te worden met meerderheid van stemmen. Door hun lidmaatschap onderschrijven zij het statuut en het huishoudelijk reglement en aanvaarden alle beslissingen van den Eed.

32. Ieder lid zal bij elke activiteit van de gilde het uniform dragen zoals voorgeschreven: blauwe marine kleurige broek, blauw uniformhemd ontvangen van de gilde, marineblauwe pull met V-halsuitsnijding, logo (en eventuele pins). Niet in orde is een boete van 1 €

33. De schutter die zijn eerste hoofdvogel weet af te schieten wordt geacht dit te vieren

34. Ieder lid van de gilde is verantwoordelijk voor ongevallen door hem veroorzaakt. Hij dient in het bezit te zijn van een geldige familiale verzekering. Een verklaring hiervan dient ondertekend afgegeven aan de griffier vóór deelname aan de competitie!.

35. Het bestuur is gemachtigd, te alle tijde, het huishoudelijk reglement te wijzigen en geschillen te regelen in het belang van de gilde en zijn leden.

      Aldus de leden van de EED op 6 september 2019