Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

1. Iedere schieting begint stipt om 18.30u. De voorlaatste ronde wordt ingezet ± 21.30 u.

2. Het lidgeld is 25 Euro, verzekering inbegrepen. Het lidgeld dient betaald vóór 1 november van het nieuwe competitiejaar .De inleg per schieting is 5 Euro, pijlenraper inbegrepen.

3. De koningschieting heeft plaats de derde schieting van het competitiejaar. Deze wordt ingezet door de uittredende Koning(in), bij afwezigheid begint de hoofdman. De uittredende koning(in) heeft één schot voor. Wanneer hij (of zij) met dit schot de hoofdvogel afschiet verlengt hij (of zij) de titel. Indien hij faalt gaat de schieting verder over drie ronden. Na de derde ronde is het iedere ronde uit. Indien meerdere schutters de hoofdvogel treffen, ongeacht het aantal keer, kampen deze dan iedere ronde uit voor de titel. De Koning(in) ontvangt als prijs: Ereschaal + 50 Euro; Baljuwprijs: (max.2): elk 12 Euro. Nieuwe leden kunnen zich geen Koning(in) of Baljuw schieten in hun eerste jaar als lid.

4. Het peloton van de Koning(in) begint het kampioenschap, daarna schuift wekelijks het volgende peloton als eerste.

5. Vóór de schieting mag er niet geoefend worden.

6. Op de wip is er een gaai”Dikkop” genaamd en heeft voor de prijsgevers de punten en de geldwaarde van een top. Wanneer ieder prijsgever zijn dikkop afgeschoten heeft wordt deze niet meer ingevuld.

7. Wanneer de Dikkop afgeschoten wordt door een andere schutter moet hij een consummatie aan de prijsgever(-s) (éénmalig per prijsgever.) De dikkop heeft voor deze schutter geen geldwaarde maar hij krijgt wel eenmalig één punt per dikkop en per prijsgever.

8. Links en Rechts naast de katriengaai is er een speciale gaai waarvoor een afzonderlijk klassement. De winnaar ontvangt 10 Euro, de 2° 7 €, de 3° 5 € en de 4° 3 €. Deze speciale gaai heeft verder geen enkele waarde.

9. Na de naturaprijzen worden door gilde ingevuld: Top van 4 Euro, Zijgaai van 3 Euro, Kallen van 2 Euro en Kleine van 1 Euro.

10. De geldwaarde: een schutter kan slechts één top van 4 Euro schieten (uitgezonderd de prijsgevers 2, Dikkop en Top), de volgende top (-en) is de waarde van een Kal (2 Euro). Een schutter kan slechts één zijgaai van 3 euro schieten, de volgende zijgaai(-en) is de waarde van een kleine gaai (1 Euro). Het schieten van Kallen 2 € en Kleine gaaien 1 € is onbeperkt.

11. De Puntwaarde: iedere PRIJSvogel telt voor 1 punt. Eerste geldtop 4 punten, tweede en verder slechts 2 punten.  Eerste geldzijvogel 3 punten  tweede en verder slechts 1 punt. Kallen 2 punten en kleine gaaien 1 punt. ANDERE: Alle toppen = 4 punten, Alle zijden: 3 punten, Kallen: 2 punten, Kleine gaaien 1 punt.

12. Voor de Uil is er een afzonderlijk klassement.

13. Het afschieten van de Uil kost 0.5 Euro.

14. Gaaien als bijzondere prijs ingevuld op de wip hebben hun puntwaarde maar kunnen nooit als geldwaarde ten laste zijn van de gildekas.

15. De wip wordt ingevuld na tien gevallen gaaien bij het begin van de volgende ronde. In de voorlaatste en laatste ronde wordt niet meer ingevuld.

16. Losgeschoten gaaien mogen slechts vastgezet worden bij het invullen van de wip!

17. Men kan zich een betere rangschikking schieten voor de naturaprijzen. Voor de ingeleverde gaai ontvangt men de punten en de geldwaarde van de ingeleverde gaai.

18. Ieder jaar zullen de kampioenen op een passende wijze gevierd worden.

19. De prijzen op het einde van het kampioenschap:
– De Puntenkampioen ontvangt 25 Euro, de prijs van de voorzitter + Ereschaal of beker.
– de tweede in de punten 20 Euro, de derde in de punten 15 Euro, de vierde 10 Euro, de vijfde 5 Euro
– De Uilenkampioen ontvangt 15 Euro + Ereschaal of beker
– de tweede ontvangt 10 Euro en de derde Euro

20. Er kunnen geen kampioenschapprijzen gecumuleerd worden (punten of uil.) De volgorde is kampioen punten, kampioen uil, 2°, 3° en 4° in de punten, dan 2° en 3° in de uilpunten, dan vijfde in de punten.

21. Laatkomers schieten op hun beurt in hun peloton en één inhaalbeurt op het einde van hun pelotonbeurt.

22. De schutter die niet op zijn beurt aan de wip verschijnt wacht tot de volgende ronde.

23. Vizier en andere richtmiddelen zijn niet toegelaten. De aangetrokken pees moet dus “blank” zijn, zonder kentekens!

24. Iedere prijsgever mag genodigden meebrengen die schieten onder zijn verantwoordelijkheid. Deze kunnen evenwel geen van de vijf hoogste naturaprijzen schieten. Schieten zij één van de hoogste vijf dan ontvangen ze eerstvolgende hoogste naturaprijs die nog niet is afgeschoten.

25. Genodigden kunnen geen geldprijzen schieten ten laste van de gildekas.

26. Na de schieting zullen de prijzen uitgestald worden op een “tableau” onder toezicht van de hoofdman of diens vervanger. Deze ziet toe, samen met de prijsgevers, op het correcte verloop van de prijsdeling. De griffier doet de naamafroeping. Erkentelijkheid voor de prijsgevers wordt verwacht van de schutters gedurende de prijsdeling en bij de ontvangst van hun prijs.

27. De prijs geschoten voor een confrater wordt gekozen na deze door de schutters zelf geschoten.

28. De prijzen gejond door de prijsgevers en die niet afgeschoten zijn, zullen toegekend worden aan de confraters die er geen geschoten hebben. Men begint met het peloton dat de schieting begon.

29. Ieder lid van de gilde dient in het bezit te zijn van een geldige familiale verzekering. Een ondertekende verklaring is voor te leggen.

30. De afgeschoten gaaien blijven eigendom van de gilde tenzij anders bepaald bij het begin van de schieting.

31. Alleen de Hofmeester bijgestaan door de Koning en de leden van de Eed zijn gemachtigd de wip in te vullen.

32. De prijsgevers kunnen geen naturaprijzen schieten. Zij ontvangen de punten en de geldwaarde van de afgeschoten gaaien. De prijsgever kan één schietbeurt vragen voor de   “lekkers”. Hij mag ook bijzondere prijzen toevoegen aan de gewone prijsgaaien in samenspraak met de hoofdman of diens vervanger. Deze worden nooit geplaatst in vervanging van een prijsgaai die nog niet is afgeschoten. Wanneer twee of meerdere schutters moeten kampen voor de toekenning van een speciale prijs, zal dit gebeuren NA de schieting indien niet afgekampt vóór het invullen van de wip. Slechts de winnaar krijgt de prijs en de punten!

33. De schutter die zijn eerste hoofdvogel weet af te schieten wordt geacht dit te vieren.

34. Gewone leden dienen door het bestuur aanvaard te worden met meerderheid van stemmen. Door hun lidmaatschap onderschrijven zij het statuut en het huishoudelijk reglement en aanvaarden alle beslissingen van de leden van de Eed.

35. De Koning(in), de Keizer(in) (het eerste jaar) en de lokaalhouder gunnen een schieting alleen. Als er bij de Koningschieting twee baljuws zijn gunnen zij samen een schieting. Indien maar één Baljuw beperkt zich dat tot een “Tournée”.

36. Het bestuur is gemachtigd, ten alle tijde, het huishoudelijk reglement te wijzigen en geschillen te regelen in het belang van de gilde en zijn leden.

Aldus de leden van de Eed. 20.03.2015